Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2010

tegnekritt
4866 82bf 500
'Zawsze nadzieja. Zawsze ta kurwa w zielonej sukience'.
Reposted bywojnanikotynanonrealitypodziemnaMelody14
tegnekritt
tegnekritt
9481 e59f
~ by Geof Kern
Reposted byafreemind afreemind

October 19 2010

tegnekritt
Oczywiście jest rzeczą bardzo ważną, by do egzaminu przystępować na trzeźwo. Wiele obiecujących karier w zamiataniu ulic, zbieraniu owoców czy graniu na gitarze w przejściach podziemnych rozpoczęło się od braku zrozumienia tego prostego faktu
— Terry Pratchett + konkurs 'Ej, kto pierwszy wypije sześciopak piwa?' przed jutrzejszą seminarką

October 18 2010

tegnekritt

October 17 2010

tegnekritt
Przedponiedziałkowa dysfunkcja systemu motywacji. Kurwa!
Reposted byratmanidepartermentikkfabulous-lazykasiarzynaMissMurderciepla-vodkamaliwaHoHo
tegnekritt
6649 4def 500
Reposted bytmklrnc tmklrnc
tegnekritt
Świat uwrześniowiony i upaździernikowujący się powoli w stronę listopada
— M. Białoszewski
Reposted bywomansplacewronaspierdzielonaczeresnie

October 15 2010

tegnekritt
5468 ee7e 500

October 14 2010

tegnekritt
3203 d9cd
No mercy at all. Nature says ' I'm going to snow. If you have on a bikini and no snowshoes, that's tough. I'm going to snow anyway '.
Reposted bylearningtodriveTeaPlease

October 12 2010

tegnekritt
6592 adb6
tegnekritt
6557 fcf3 500
Reposted bywronaspierdzielona wronaspierdzielona
tegnekritt
Bo czesto dluga podroz zaczyna sie od slow: 'Chodz, ja znam krotsza droge'.

October 10 2010

tegnekritt
6616 82e1
Reposted byelias1884 elias1884

October 07 2010

tegnekritt
8319 8daf 500
Reposted fromsravis sravis
tegnekritt
- Dzień dobry.
- Ty mi, kurwa, nie mów, co jest dobre, a co złe!
tegnekritt
Play fullscreen
It's not music. It's an orgasm.
tegnekritt
9726 5153
Troche prywatnego, jednostronnie marchewkowego lata w srodku zimy (jesieni?).
tegnekritt
6197 1ec0
Reposted fromardoise ardoise
tegnekritt
0092 ae94
Reposted fromclitoris clitoris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl